WAT DOET KCZ

Koninklijk College Zeemanshoop biedt onder meer:
- Publieksvoorlichting over actuele en historische maritieme onderwerpen
- Trefpunt voor zeevarenden en maritieme walmensen
- Domicilie voor maritieme organisaties
- Financiële ondersteuning sociaal-maritieme instellingen

steun

SAMENWERKING

Op het maritieme vlak gebeurde er in de 19de eeuw in Nederland vrijwel niets of Zeemanshoop was erbij betrokken. In samenwerking met andere partijen zijn er toen veel initiatieven in de zeescheepvaart tot bloei gebracht. Door toenemende complexiteit en verschuiving van maritieme belangen zal Zeemanshoop de positie van toonaangevend maritiem college niet meer terugkrijgen. De veelheid aan activiteiten van vroeger is uitgewaaierd over andere, meer gespecialiseerde partijen.

LEES VERDER OVER SAMENWERKING >

bijeenkomst_kapitein

Ondersteuning

Zeemanshoop is een maatschappelijk betrokken organisatie in het maritieme speelveld. Relevante onderwerpen kunnen rekenen op bestuurlijke en/of financiële steun. Voor financiële ondersteuning ligt de nadruk op het bijdragen aan projecten die gericht zijn op het welzijn van zeevarenden. In bestuurlijk opzicht draagt Zeemanshoop bij aan het beter voor het voetlicht brengen van de immense bijdrage die zeevarenden hebben geleverd aan de geallieerde overwinning in WOII.

lezing_website_kCZ

Lezingen

Op het Muntplein verzorgt Zeemanshoop voordrachten over aansprekende actuele en historische maritieme onderwerpen. Deze vinden plaats elke laatste donderdag van de maand, behalve in juli, augustus en december. De voordrachten zijn ook te volgen via youtube.

ontmoeten1000px

SOCIËTEIT

Eén van de pijlers onder het College als vereniging is de sociëteit. Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er vanaf 9:30 uur sociëteitsbijeenkomst voor leden, waarbij introducés welkom zijn. Voor deze bijeenkomsten wordt een bijdrage van € 6 gevraagd.
Bij toename van leden onder werkenden uit de maritieme omgeving wordt een tweede sociëteit onderzocht op de laatste donderdag van de maand vanaf 16:00 uur.

bibliotheek2000px

bibliotheek

Zeemanshoop kan zich beroemen op een leeszaal met uitgebreide maritieme bibliotheek met meer dan 2300 titels. De bibliotheek is open tijdens kantooruren. In de leeszaal zijn onder meer de volgende tijdschriften te vinden:

 • Schuttevaer, SWZ Maritime, St. Maritiem Nederland en het Marineblad
 • De Blauwe Wimpel, HALLO Vereniging De Lijn en WSS R’dam Branch
 • Zeemagazijn (VNHS) en het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
 • Het blad van de Linschoten Vereniging
 • Verslagen van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
 • Maritieme publicaties van De Bataafsche Leeuw, de Walburgpers en Lanasta 
 • Vaart van het Maritiem Museum Rotterdam en het Maritiem Portal
 • Jaarverslagen van de KVNR, het kwartaalblad van de KNRM en Navigare
 • Nieuwsbrieven van Opleidingscentrum Willem Barentsz en van het Nautical Institute
 • Idem van Cornelis Douwes, de Eendracht en Museum ‘t Kromhout

CATALOGUS >
PUBLICATIES VAN LEDEN >

 

bibl

domicilie

Met het verdwijnen van de oude rederijen in de jaren ‘70 zijn er een twintigtal verenigingen opgericht van oud-personeelsleden van die rederijen. Die verenigingen hebben op het moment te maken met een vergrijzend en afnemend ledenbestand. Op den duur kan dat tot bestuurlijke problemen leiden of misschien wel tot opheffing.

Als vermogende instelling met een eigen pand kan Zeemanshoop toekomstperspectief ontwikkelen. Vanuit die positie biedt Zeemanshoop bijvoorbeeld vergrijzende verenigingen met afnemend ledenbestand de mogelijkheid van domicilie aan. Dat kan op twee manieren. Als zelfstandig functionerende organisatie dan wel als onderdeel van Zeemanshoop in de vorm van een Genootschap.

MEER WETEN OVER DOMICILIE >

SAMENWERKING
Ondersteuning

Op het maritieme vlak gebeurde er in de 19de eeuw in Nederland vrijwel niets of Zeemanshoop was erbij betrokken. In samenwerking met andere partijen zijn er toen veel initiatieven in de zeescheepvaart tot bloei gebracht. Door toenemende complexiteit en verschuiving van maritieme belangen zal Zeemanshoop de positie van toonaangevend maritiem college niet meer terugkrijgen. De veelheid aan activiteiten van vroeger is uitgewaaierd over andere, meer gespecialiseerde partijen.

LEES VERDER OVER SAMENWERKING >

Zeemanshoop is een maatschappelijk betrokken organisatie in het maritieme speelveld. Relevante onderwerpen kunnen rekenen op bestuurlijke en/of financiële steun. Voor financiële ondersteuning ligt de nadruk op het bijdragen aan projecten die gericht zijn op het welzijn van zeevarenden. In bestuurlijk opzicht draagt Zeemanshoop bij aan projecten als verbetering van het imago van de maritieme sector en het beter voor het voetlicht brengen van de immense bijdrage die zeevarenden hebben geleverd aan de geallieerde overwinning in WOII.

lezingen
SOCIËTEIT

Op het Muntplein verzorgt Zeemanshoop voordrachten over aansprekende actuele en historische maritieme onderwerpen gegeven. Deze vinden plaats elke laatste donderdag van de maand vanaf 16:00 uur, behalve in juli, augustus en december. De voordrachten zijn ook te volgen via youtube.

Eén van de pijlers onder het College als vereniging is de sociëteit. Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er vanaf 9:30 uur sociëteitsbijeenkomst voor leden, waarbij introducés welkom zijn. Voor deze bijeenkomsten wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd.
Bij toename van leden onder werkenden uit de maritieme omgeving wordt een tweede sociëteit onderzocht op de laatste donderdag van de maand vanaf 16:00 uur.

bibliotheek
domicilie

Zeemanshoop kan zich beroemen op een leeszaal met uitgebreide maritieme bibliotheek met meer dan 2300 titels. De bibliotheek is open tijdens kantooruren. In de leeszaal zijn onder meer de volgende tijdschriften te vinden:

 

 • Schuttevaer, SWZ Maritime, St. Maritiem Nederland en het Marineblad
 • De Blauwe Wimpel, HALLO Vereniging De Lijn en WSS R’dam Branch
 • Zeemagazijn (VNHS) en het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
 • Het blad van de Linschoten Vereniging
 • Verslagen van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
 • Maritieme publicaties van De Bataafsche Leeuw, de Walburgpers en Lanasta 
 • Vaart van het Maritiem Museum Rotterdam en het Maritiem Portal
 • Jaarverslagen van de KVNR, het kwartaalblad van de KNRM en Navigare
 • Nieuwsbrieven van Opleidingscentrum Willem Barentsz en van het Nautical Institute
 • Idem van Cornelis Douwes, de Eendracht en Museum ‘t Kromhout

CATALOGUS >
PUBLICATIES VAN LEDEN >

Met het verdwijnen van de oude rederijen in de jaren ‘70 zijn er een twintigtal verenigingen opgericht van oud-personeelsleden van die rederijen. Die verenigingen hebben op het moment te maken met een vergrijzend en afnemend ledenbestand. Op den duur kan dat tot bestuurlijke problemen leiden of misschien wel tot opheffing.

Als vermogende instelling met een eigen pand kan Zeemanshoop toekomstperspectief ontwikkelen. Vanuit die positie biedt Zeemanshoop bijvoorbeeld vergrijzende verenigingen met afnemend ledenbestand de mogelijkheid van domicilie aan. Dat kan op twee manieren. Als zelfstandig functionerende organisatie dan wel als onderdeel van Zeemanshoop in de vorm van een Genootschap. 

MEER WETEN OVER DOMICILIE >