LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van Zeemanshoop staat open voor iedereen met belangstelling voor de maritieme sector en de zee. Instellingen kunnen zich aansluiten bij Zeemanshoop als institutioneel lid. Dit lidmaatschap geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de zaal en de faciliteiten van Zeemanshoop. Gewone leden krijgen een vlag met eigen vlagnummer uitgereikt.

Het individuele lidmaatschap bedraagt in 2023 tenminste € 25 per jaar. Voor instellingen die lid zijn of worden, bedragen de kosten van het lidmaatschap tenminste € 100. Aan het eind van het jaar worden betaalverzoeken verstuurd. In samenwerking met het Ouderkerkfonds vallen nautische studenten aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam onder een speciale regeling.

Contributiebetalingen dragen bij aan de realisering van de doelstellingen van Zeemanshoop. Hogere bijdragen dan de minimum contributie worden dan ook zeer op prijs gesteld.

Het inschrijfformulier vindt u hieronder.

AANMELDEN