kcz_vaan

WELDADIG ZEEMANSFONDS

KONINKLIJK COLLEGE ZEEMANSHOOP

Tot begin 19de eeuw was het voor zeevarenden bijna onmogelijk zich te verzekeren tegen de gevolgen van ongevallen of overlijden. Verzekeraars vonden de risico’s te groot. Om hierin te voorzien richtten een aantal kapiteins Collegie Zeemans-Hoop op met het Weldadig Zeemansfonds.

vlagKCZ_2022_rgb

WELDADIG ZEEMANSFONDS

Het Zeemansfonds was een soort onderlinge verzekeraar waar niet alleen kapiteins aan deelnamen, maar dat openstond voor zeevarenden in het algemeen. Het fonds zou ook bij gaan dragen aan de verzorging van oude en gebrekkige zeelieden. Deelnemers legden een percentage van hun verdiende gage in, de honoraire leden droegen bij met hun contributies en vrijwillige bijdragen. Het fonds heeft tot 1929 gediend als inkomensvangnet, maar nog steeds ondersteunt Zeemanshoop met financiële bijdragen instellingen die zich inzetten voor het welzijn van zeelieden. Ook culturele initiatieven binnen het maritieme speelveld komen voor financiële ondersteuning in aanmerking. Daarnaast stelt Zeemanshoop renteloze leningen beschikbaar aan maritieme studenten. Om de slagkracht op deze terreinen te vergroten heeft het College zich met het Weldadig Zeemansfonds aangesloten bij de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Subsidieaanvragen verlopen via deze instelling.

SMF

Zeven historische maritieme fondsen beogen door samenwerking in Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) het maatschappelijk effect van hun subsidiëring te vergroten. Gemeenschappelijke doelstelling is het ondersteunen van projecten die het verleden, het heden en de toekomst van Nederland als maritieme natie voor het voetlicht brengen dan wel het welzijn van zeevarenden trachten te bevorderen. De fondsen hebben eigen doelstellingen en beheren elk een eigen vermogen. Uit de opbrengst van het vermogen worden projecten gesubsidieerd die de doelstellingen dienen. De SMF is een samenwerkingsverband, de aangesloten instellingen subsidiëren.

SUBSIDIEAANVRAAG

Subsidieaanvragen moeten voldoen aan een van de volgende criteria:

  • Het betreft een project dat gericht is op de bevordering van het welzijn van Nederlandse zeelieden
  • Het betreft een cultureel project binnen het maritieme speelveld in Nederland
  • De aanvraag betreft een renteloze studielening voor een maritiem student in Nederland

Procedure

Aanvragen voor renteloze leningen worden rechtstreeks bij het College ingediend.

Voor overige aanvragen wordt het aanvraagformulier van de Samenwerkende Maritieme Fondsen volledig ingevuld en per mail verzonden naar het secretariaat. Bijlagen kunnen uitsluitend als PDF toegevoegd worden. De aanvraag wordt door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie waarna zich drie mogelijke uitslagen aandienen:

  • De aanvraag is volledig en voldoet aan een van de criteria
  • De aanvraag voldoet niet aan de doelstellingen van het College en wordt niet in behandeling genomen
  • De aanvraag is niet volledig en wordt terug gezonden met het verzoek deze alsnog aan te vullen

Elk besluit wordt verzonden naar de aanvrager.

PROJECTEN

Enkele van de vele projecten waar Zeemanshoop bij betrokken is geweest:

c969c4825be6fe385619dfdcf203ed25651a7e1a

Redding drenkelingen Waterland 1825

Bijdrage geleverd aan de redding van drenkelingen in de polder Waterland in 1825.

vuurtoren-tekening-oud-428x549

Oprichting van Speijk monument in Egmond 1838

Bijdrage aan de oprichting van dit monument. Lees meer >>

010194001263

Oprichting van het Zeemanshuis in 1858

Prent uit het Stadsarchief van Amsterdam met rechts de ingang aan de Hoogte Kadijk.

010003022467, 19-11-2003, 09:53,  8C, 3748x3010 (0+1540), 100%, Foto=normaal c, 1/120 s, R44.5, G27.9, B30.5

Oprichting van het KNMI-filiaal in Amsterdam in 1881

Voorgrond IJ-Haven. Op de achtergrond: KNMI.

scheepvaartmuseum

Medeoprichter van Het Scheepvaartmuseum in 1916

Schippersgracht. Links het gebouw van 's Lands Zeemagazijn, Kattenburgerplein 1, en rechts het Zeemanshuis, Kadijksplein 17-18.

large-knrmhan_11042015_westerscheldeoefening_mariorentmeester-30

Schenking reddingboot KNRM 1972

Bij het 150-jarig bestaan in 1972 heeft Zeemanshoop de reddingboot Zeemanshoop geschonken aan de reddingsmaatschappij.

The standard practical legal guide for the shipmaster, worldwide

Legal Handbook Shipmaster 2020

Middels een financiële bijdrage de uitgave van het Legal Handbook Shipmaster mogelijk gemaakt.

project2_400px

Documentaire over zeemansvrouwen in naoorlogs Nederland

Ook heeft het college geld toegezegd voor een documentaire over zeevaartvrouwen in naoorlogs Nederland.

seamenscentre

Verbouwing Seamen's Centre 2022

Het jubileumcadeau is in 2022 gegaan naar het Seamen’s Centre in Amsterdam voor de renovatie van het pand.

Zeezoutetc

Zee, zout en torpedo’s van Albert Kelder 2022

De publicatie van Zee, zout en torpedo’s van Albert Kelder mogelijk gemaakt.