AVG

Persoonsgegevens worden door het College behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is te vinden achter deze KNOP  >>