KONINKLIJK COLLEGE ZEEMANSHOOP

Oprichting

College Zeemans-Hoop is met haar Weldadig Zeemans Fonds opgericht in 1822. Het College is voortgekomen uit de behoefte aan een inkomensvangnet bij invaliditeit of overlijden voor zeelieden en hun nabestaanden. Daarnaast is het College met haar sociëteit altijd een ontmoetingspunt geweest voor maritiem betrokkenen aan de wal met in de 19de eeuw meer dan tweeduizend leden waaronder koning Willem III en zijn prinsenbroers. Tot de Eerste Wereldoorlog is koopvaardij een Amsterdamse aangelegenheid en is Zeemanshoop betrokken geweest bij alle relevante ontwikkelingen op het zeevaartkundige vlak in Nederland.

Beschermvrouwe

Sinds 1972 is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet beschermvrouwe van het College. In datzelfde jaar kreeg het College het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend. In de huidige tijd heeft het College nog steeds een sociëteit als ontmoetingspunt voor maritiem betrokkenen en draagt zij vanuit het Weldadig Zeemansfonds bij aan de bevordering van het welzijn van zeelieden. Met het pand aan het Muntplein in Amsterdam verleent Zeemanshoop huisvesting aan kleinere maritieme organisaties.

Vestiging

Het College is gevestigd in het centrum van Amsterdam. Het pand is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Parkeergarages zijn aanwezig in de directe omgeving.

Het kantoor is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 tot 13:00 uur. Voor bezoek op andere tijdstippen is het maken van een afspraak gewenst.