KONINKLIJK COLLEGE ZEEMANSHOOP

KOMEND EVENEMENT

09-07-2024
Maandelijkse sociëteit

...>>

Koninklijk College Zeemanshoop biedt onder meer:
- Publieksvoorlichting over actuele en historische maritieme onderwerpen
- Trefpunt voor zeevarenden en maritieme walmensen
- Domicilie voor maritieme organisaties
- Financiële ondersteuning sociaal-maritieme instellingen

lezing_website_kCZ
icon_informeren_400px

INFORMEREN

 • Behartiger van historische en actuele maritieme belangen
 • Voordrachten op het maritieme vlak over zowel historische als actuele onderwerpen
 • Organiseren van panelbijeenkomsten
 • Podcasts en streamingskanaal met colleges
 • Bibliotheek met een schat aan maritieme historische en actuele werken
 • Samenwerking met maritieme opleidingen
 • Bijdragen aan de verbetering van het imago van de maritieme beroepsgroep 
kcz1_ontmoeten
icon_ontmoeten_400px

Ontmoeten

 • Sociëteit voor zeevarenden en maritieme walmensen als de ontmoetingsplaats voor maritieme contacten
 • Lidmaatschap voor actieve- en oud-zeevarenden en anderen met een maritieme of nautische achtergrond
 • Organiseren van excursies voor leden
 • Digitaal sociaal netwerk voor leden
steun
icon_ondersteunen_400px

ONDERSTEUNEN

 • Financiële ondersteuning van sociaal-maritieme instellingen
 • Toekennen van prijzen aan getalenteerde maritieme studenten
 • Het Weldadig Zeemansfonds ter bevordering van het welzijn van zeevarenden
 • Renteloze studieleningen voor maritieme studenten
afb_domicilieren_1000px
icon_domiciie_400px

DOMICILIE

 • Domicilie voor maritieme organisaties
 • Flexibele werkplekken voor kleinere maritieme organisaties
 • Mogelijkheid voor maritieme instellingen om zich aan te sluiten als genootschap
icon_informeren_400px
INFORMEREN
icon_ontmoeten_400px
ONTMOETEN
 • Behartiger van historische en actuele maritieme belangen
 • Voordrachten op het maritieme vlak over zowel historische als actuele onderwerpen
 • Organiseren van panelbijeenkomsten
 • Podcasts en streamingskanaal met colleges
 • Bibliotheek met een schat aan maritieme historische en actuele werken
 • Samenwerking met maritieme opleidingen
 • Bijdragen aan de verbetering van het imago van de maritieme beroepsgroep 
 • Sociëteit voor zeevarenden en maritieme walmensen als de ontmoetingsplaats voor maritieme contacten
 • Lidmaatschap voor actieve- en oud-zeevarenden en anderen met een maritieme of nautische achtergrond
 • Organiseren van excursies voor leden
 • Digitaal sociaal netwerk voor leden
icon_ondersteunen_400px
ONDERSTEUNEN
icon_domiciie_400px
DOMICILIE
 • Financiële ondersteuning van sociaal-maritieme instellingen
 • Toekennen van prijzen aan getalenteerde maritieme studenten
 • Het Weldadig Zeemansfonds ter bevordering van het welzijn van zeevarenden
 • Domicilie voor maritieme organisaties
 • Kantoor op de Munt, ook voor kleinere maritieme organisaties beschikbaar
 • Mogelijkheid voor maritieme instellingen om zich aan te sluiten als genootschap

AANMONSTEREN

LID WORDEN

MARINE TRAFFIC