Agenda

Sociëteit in coronatijd

De soos gaat weer voorzichtig van start. Het bestuur heeft veertig à vijftig reacties ontvangen op de vraag naar de sociëteitsvoorkeuren. In de meeste reacties werd een voorkeur uitgesproken voor…

Sociëteit 2e mogelijkheid

De soos gaat weer voorzichtig van start. Het bestuur heeft veertig à vijftig reacties ontvangen op de vraag naar de sociëteitsvoorkeuren. In de meeste reacties werd een voorkeur uitgesproken voor…

Momenteel niet beschikbaar

Loodswezen Nederland

https://www.loodswezen.nl/

Maritiem Portal

https://maritiemportal.nl/het-maritiem-portal/

Marine Traffic

https://www.marinetraffic.com/nl

Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij

https://www.nvkk.nl/

Nederlandse Koopvaardij in de 2e wereldoorlog

http://members.ziggo.nl/hmeurs/

Scheepsvaart & Transport College

https://scheepvaartentransportcollege.nl//

Oud Leerlingen Club “Vrienden van de Pollux”

http://www.vriendenvandepollux.nl/

Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

https://www.kaaphoornvaarders.nl/

Spliethoff

https://www.spliethoff.com/

Stichting tot Behoud van het Stoomschip

http://www.elfin.nl/