Agenda

Sociëteit 9 juni

Vanwege de corona crisis zal er ook deze 2e dinsdag in juni helaas geen sociëteit zijn.

Loodswezen Nederland

https://www.loodswezen.nl/

Maritiem Portal

https://maritiemportal.nl/het-maritiem-portal/

Marine Traffic

https://www.marinetraffic.com/nl

Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij

https://www.nvkk.nl/

Nederlandse Koopvaardij in de 2e wereldoorlog

http://members.ziggo.nl/hmeurs/

Scheepsvaart & Transport College

https://scheepvaartentransportcollege.nl//

Oud Leerlingen Club “Vrienden van de Pollux”

http://www.vriendenvandepollux.nl/

Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

https://www.kaaphoornvaarders.nl/

Spliethoff

https://www.spliethoff.com/

Stichting tot Behoud van het Stoomschip

http://www.elfin.nl/