NIEUWS

Viering 200-jaar Zeemanshoop

Door: Johan Karels | mei 21, 2022

Op 19 mei vierde het Koninklijke College Zeemanshoop haar 200 jarig bestaan in aanwezigheid van H.K.H. prinses Margriet. Het jubileum werd gevierd in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Er waren in de Ruyterzaal 150 zitplaatsen beschikbaar en bijna alle plaatsen waren bezet door leden en genodigden.  Het middag zag er als volgt uit.

Leden en genodigden werden ontvangen in het atrium van het museum door de voorzitter en de vicevoorzitter. Er was een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Zeemanshoop en de betekenis van het college voor zeevarend Nederland.

  • Rond half drie arriveerde H.K.H. Prinses Margriet en werd door de voorzitter, de locoburgemeester van Amsterdam, de Commissaris van de Koning van Noord-Holland en dhr. Huijser, directeur van Het Scheepvaartmuseum, begeleid naar de Ruyterkamer
  • Cornelius den Rooijen, vicevoorzitter, sprak een welkomstwoord.
  • De heer Huijser, directeur van het Maritiem Museum gaf een korte inleiding, waaruit bleek dat het college mede initiatiefnemer was voor het oprichten van het museum.
  • Voorzitter Constant Herfst gaf een korte terugblik op 200 jaar geschiedenis maar ook een  blik op de toekomst onder het motto: ‘Op weg naar nieuwe horizonten’
  • Daarna de overhandiging van het jubileum cadeau aan dhr. Blom, voorzitter van Stichting Zeemanswelvaren, ten behoeve van het Seamen’s Centre te Amsterdam. Het betreft een cheque van € 25.000 voor het herinrichten van het zeemanshuis in Amsterdam.
  • De heer van der Broek, voorzitter van Nautilus International, de internationale vakbond voor zeevarenden, gaf een lezing met als onderwerp ‘De veranderende sociale verhoudingen gedurende de laatste 100 jaar in de zeevaart’
  • Door de vicevoorzitter en de schrijver, onze eigen Wim Grund, werd een exemplaar aangeboden aan H.K.H. prinses Margriet van het boek “Oranje”. Dit schip van de SMN blijkt heel wat raakvlakken te hebben met het huis van Oranje. Ook werd een oude traditie in ere hersteld. De vlag van Zeemanshoop met volgnummer 1 werd aangeboden aan de prinses, net zoals dat gebeurde in de tijd van haar voorvaderen toen deze lid waren van het college.
  • De heer Streefkerk, conservator van Het Scheepvaartmuseum, gaf een lezing over het onderwerp ‘College Zeemanshoop en de schipbreuk van de Jan Hendrik in 1845’. Een zeer leerzaam en interessant verhaal als je het zelf niet meemaakt.

De afsluitende receptie was een weerzien van oude bekenden, het aangaan van nieuwe contacten en een interessante mix van vele maritiem georiënteerde instituten.

Hieronder alvast enige foto’s, maar HIER ziet u meer foto’s. Op de eerste twee foto’s, de overhandiging van het geschenk aan H.K.H. prinses Margriet. Op de 3e foto Mevrouw Herfst, Duvera Herfst en mevrouw Grund.

Op de fotopagina op deze site ziet u nog meer foto’s van deze viering.

 

PHOTO-2022-05-20-19-14-17-custom_crop