Agenda

17 november Algemene Ledenvergadering

De geplande Algemene Ledenvergadering van 17 november, zal niet doorgaan in verband met de aangescherpte corona-regels. Het ligt in de bedoeling om u de jaarverslagen toe te sturen met het…

Momenteel niet beschikbaar

Privacy

avg logo

Algemene Verordening Gegevensbescherming ( Privacywet ).

Privacyverklaring .

Het Koninklijk College Zeemanshoop neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. De persoonsgegevens die worden bewaard ten behoeve van de ledenadministratie zijn de volgende:

– vlagnummer, naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en het bankrekeningnummer.

Zeemanshoop heeft geen gekoppelde systemen met andere organisaties en maakt geen gebruik van persoonsgegevens uit openbare bronnen en/of gegevens van andere instellingen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens in de basisadministratie geldt een geheimhoudingsplicht.

Bijzondere gegevens zoals in de beveiligde afdeling van het ledenboek op de website, worden alleen toegevoegd na verkregen toestemming.

Binnen Zeemanshoop geven de 1e  en 2de secretaris uitvoering aan de privacywetgeving.

Persoonsgegevens.

Alle leden kunnen ervoor kiezen om van zichzelf een uitgebreid profiel aan te maken. Hiertoe krijgt ieder lid een inlognaam en wachtwoord ter beschikking. In een met inlognaam en wachtwoord beveiligde omgeving is een lijst van namen zichtbaar van alle leden. Ieder lid kan een profiel aanmaken met meer persoonlijke gegevens. Bij ieder item kan de opsteller aangeven of dit in te zien is voor anderen of niet. Ook deze gegevens worden door het bestuur niet aan derden verstrekt.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Het bestuur van Zeemanshoop is verantwoordelijk voor de verwerking en naleving van de wettelijke vereisten en zijn van toepassing bij :

– het direct contact opnemen met de leden en donateurs,

– informeren over de contributie,

– uitvoeren van de administratie,

– toezending van de uitnodigingen of nieuwsbrieven,

– informatie over komende activiteiten.

Bewaren van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden gedurende uw lidmaatschap bewaard en onderhouden.
Na opzegging van het lidmaatschap zullen Uw gegevens nog 1 jaar worden aangehouden en daarna uit de ledenlijst worden verwijderd.

Akkoord of bezwaar.

Elk lid of donateur wordt geacht via de vermelding in de Nieuwsbrief, dan wel via de website www.zeemanshoop.nl, op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze privacy verklaring. Ook door gebruik te maken van de inlogmogelijkheid op de website geeft de gebruiker aan akkoord te gaan.

Mocht U bezwaar hebben dan dient U de secretaris van Zeemanshoop hiervan schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte te stellen.