NIEUWS

Nieuw bestuur

Door: Johan Karels | mei 29, 2024

Op 28 mei werd de Algemene Leden Vergadering gehouden. In een vlotte vergadering werd het boekjaar 2023 afgesloten en verleende de vergadering decharge aan het bestuur. Het jaarverslag werd gepresenteerd en doorgenomen. Daarna werden er een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris gekozen. Hans de Rooij werd met ruime meerderheid gekozen als nieuwe voorzitter en Iman van den Bosch, die al bestuurslid was, werd gekozen tot 1e secretaris. Er zijn besprekingen gaande met een kandidaat penningmeester, maar die zijn nog niet afgerond. Wel zijn we naarstig op zoek naar een 2e penningmeester. Daan Roest, die aftredend was, zal voorlopig de financiële zaken blijven behartigen. Na afloop van de vergadering droeg Constant Herfst de voorzittershamer over aan Hans de Rooij.

voorzitter