Agenda

Tot nader bericht geen sociëteit

Na twee bescheiden experimentele societeitsbijeenkomsten beraadt het bestuur zich op komende activiteiten. U wordt op de hoogte gehouden als deze zich aandienen.

17 november Algemene Ledenvergadering

Op 17 november zal er een Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Het betreft de ALV die normaliter in april gehouden wordt, maar uitgesteld is in verband met de Corona maatregelen. Op…

Momenteel niet beschikbaar

Nederlandse Koopvaardij in de 2e wereldoorlog

http://members.ziggo.nl/hmeurs/

Scheepsvaart & Transport College

https://scheepvaartentransportcollege.nl//

Oud Leerlingen Club “Vrienden van de Pollux”

http://www.vriendenvandepollux.nl/

Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

https://www.kaaphoornvaarders.nl/

Spliethoff

https://www.spliethoff.com/

Stichting tot Behoud van het Stoomschip

http://www.elfin.nl/

VOZT Willem Barentsz

http://www.vozt.nl/

VOK Kweekschool voor de Zeevaart Amsterdam

http://www.vok.nl/

Zeebenen in de klas

https://www.zeebenengezocht.nl/

World Ship Society – Rotterdam Branch

http://www.wssrotterdam.nl/