NIEUWS

Kranslegging Zeemanshoop bij De Boeg

Door: Johan Karels | mei 8, 2023

Zoals we weten staat in wereldhaven Rotterdam, aan de oever van de Nieuwe Maas, sinds 1957 De Boeg, het bekende monument dat de herinnering aan de verschrikkingen die het Nederlandse koopvaardijpersoneel tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft moeten doormaken levend houdt. Ik laat in het midden of ons college in het verleden daar aan de jaarlijkse herdenking op 4 mei heeft deelgenomen, maar tijdens mijn lidmaatschap was dat dit jaar, 2023, voor het eerst het geval. Dankzij de inzet van ons adspirant-bestuurslid Iman van den Bosch waren Pieter van den Hoek en ondergetekende als Ambassadeurs van het Koninklijk College Zeemanshoop door de Gemeente Rotterdam uitgenodigd om samen met de Stichting Gedenkteken Zeemanspot/Nationaal Steunfonds een krans te leggen.

Rondom De Boeg wapperden vele vlaggen al halfstok toen wij rond half tien ’s ochtends aankwamen. Daar troffen we ook andere Zeemanshoopleden aan, die de Kapiteinsvereniging en Nautilus/Royal British Legion vertegenwoordigden en -last but not least- onze nestor Albert Kelder. Als oud-kwekeling van de Kweekschool voor de Zeevaart kon ik enkele medeleden van de V.O.K. begroeten, die namens deze vereniging een krans zouden leggen. Over de Maas stond een behoorlijk koude stijve bries, maar in de loop van de ochtend zou dat gelukkig een keer ten goede nemen. De herdenking werd begeleid door het Nederlands Douane Orkest, met koper- en houtblazers, zoals gebruikelijk tijdens de dodenherdenkingen van 4 mei. Onder stemmige koraalmuziek daalde even voor tien uur een uitgebreide delegatie van VIP’s de trappen naast het monument af. Dit jaar waren ook Prinses Margriet en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig en het gezelschap werd plechtig begeleid door de met een ambtsketen getooide burgemeester van de Maasstad.

Precies om tien uur werden vier glazen geslagen op een scheepsbel en werd de nationale driekleur naast het monument halfstok gehesen. Nu werden de eerste kransen gelegd, namens het Koninklijk Huis door de Prinses en namens het Gemeentebestuur door burgemeester Aboutaleb. Een hoornblazer van het Korps Mariniers (rode bies op de broek) bracht het bekende signaal Taptoe ten gehore, gevolgd door een minuut stilte en het Wilhelmus. Daarna hield Aboutaleb een korte toespraak en werd begonnen met het leggen van de overige 25 kransen, onderbroken door een toespraak van dominee Helene Perfors.

We staan wat uitgebreider stil bij deze herdenking, niet alleen vanwege de deelname van Zeemanshoop aan de ceremonie, maar ook omdat Iman, Pieter en ik waren uitgenodigd om na de plechtigheid op informele wijze kennis te maken met Prinses Margriet, burgemeester Aboutaleb en minister Harbers, en deel te nemen aan een rondetafelgesprek met deze hoogwaardigheidsbekleders. Dat daarbij het voeren van een gesprek buitengewoon lastig was door de vele andere genodigden in het restaurant die een enorm volume aan achtergrondlawaai produceerden maakte deze ontmoeting niet minder eervol, waarbij Iman geweldig zijn best deed om boven het tumult uit de doelstellingen van zijn en onze organisaties bij Margriet nader te verduidelijken en Pieter erin slaagde om Harbers uit te nodigen voor een bezoek aan onze Sociëteit.

Henk van Willigenburg

IMG_4116-752x1024