Agenda

ALV Zeemanshoop 1 november

De geplande ALV is uitgesteld naar 1 november. Dit in verband met het buitengaats zijnde van onze voorzitter en penningmeester. Agenda en onderliggende stukken worden u bijtijds toegezonden. Tijden en…

Sociëteit 11 oktober

Iedere tweede dinsdag van de maand bent u als lid of als gast van harte welkom op onze sociëteit waarbij u onder het genot van koffie en/of een borrel bij…

Lezing Ynskje Penning 27 oktober 2022

Op 27 oktober zal mevrouw Ynskje Penning een lezing geven over “DE KOOPVAARDIJ IN DE TWEEDE WERELDOORLOG”. Hoe was de praktijk op zee? De belevenissen van vooral de koopvaardij op…

Momenteel niet beschikbaar

Financiële steun aan nautische studenten en doelstellingen

In het verlengde van haar doelstellingen ondersteunt Zeemanshoop met financiële bijdragen instellingen die zich inzetten voor het welzijn van zeelieden. Ook culturele initiatieven binnen het maritieme speelveld komen voor subsidie in aanmerking. Om de slagkracht op beide terreinen te vergroten heeft het College zich met het Weldadig Zeemansfonds aangesloten bij de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Subsidieaanvragen verlopen via die instelling.

Daarnaast stelt Zeemanshoop renteloze leningen beschikbaar aan maritieme studenten. Aanvragen hiervoor kunnen rechtstreeks bij het College worden ingediend.

Zo heeft het College bijgedragen in de totstandkoming van de digitale uitgave van het Legal Handbook Shipmaster. Dit voorziet in een behoefte voor de Scheepvaart in het algemeen en valt binnen de doelstellingen van Zeemanshoop.

Ook heeft het college geld toegezegd voor een documentaire over zeevaartvrouwen in naoorlogs Nederland. Ook dit project voldoet aan de KCZ criteria.