Agenda

Tot nader bericht geen sociëteit

Na twee bescheiden experimentele societeitsbijeenkomsten beraadt het bestuur zich op komende activiteiten. U wordt op de hoogte gehouden als deze zich aandienen.

17 november Algemene Ledenvergadering

De geplande Algemene Ledenvergadering van 17 november, zal niet doorgaan in verband met de aangescherpte corona-regels. Het ligt in de bedoeling om u de jaarverslagen toe te sturen met het…

Momenteel niet beschikbaar

Benelux Nautical Research Association

Zeemanshoop_bnra

Op woensdagavond 31 januari 2007 kwam op uitnodiging van de secretaris van Koninklijk College Zeemanshoop (KCZ) een groep van zes aspirant-leden bijeen in het kantoor/leeszaal/bibliotheek van het KCZ voor de eerste BNRA-bijeenkomst. De bedoeling was om een maal per maand met scheepvaartvrienden bijeen te komen in een soort sociëteit waar met elkaar over uiteenlopende maritieme zaken gediscussieerd kon worden, nautische research kon worden verricht of waar gewoon een gezellige bijeenkomst kon worden gehouden. Besloten werd voortaan elke derde woensdag van de maand vanaf 13:00 uur bijeen te komen, terwijl meestal aan het eind van de middag (voor eigen rekening) een nabijgelegen restaurant wordt bezocht. De deelnemers zijn lid van het KCZ. Als naam voor de groep, als onderdeel van het KCZ, werd BNRA gekozen. Dit staat voor Benelux Nautical Research Association. Om de verbinding met het College te waarborgen is in de BNRA minstens één KCZ-bestuurslid vertegenwoordigd.

Eén van eerste de initiatieven van de BNRA was in 2008 het uitbrengen van een eigen KCZ-kalender met ansichten van allerlei havens in de wereld uit de omvangrijke collectie van één van de leden, Chris Kleiss uit Amstelveen. Prentbriefkaarten die meestal door opvarenden van de schepen naar huis werden gestuurd als levensteken. Een mooi onderwerp om verder research naar te verrichten, zoals welke haven, welke schepen zijn er te zien, wat is er achterop de kaarten geschreven, wanneer is die verstuurd en wat voor postzegel en stempel staat erop.

Uit die collectie hebben de BRNA-leden de eerste vijf jaar een selectie gemaakt van 54 kaarten voor een weekkalender met als onderwerp “Nederlandse schepen in buitenlandse havens”. De kalender bleek een succes en de vorige jaargangen zijn inmiddels een collector’s item geworden.

De BNRA-bijeenkomsten worden elke derde woensdag van de maand gehouden vanaf 9:30 uur (avondsessie vanaf 19:30 uur) in de bibliotheek/leeszaal van het KCZ; kosten € 3,00 per keer.

Mocht u meer informatie willen hebben over de BNRA, dan kunt u contact opnemen met de heer Freek de Vries, 1e secretaris van het College, tel: 020-6671604.