Het bestuur

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur bestuur…

Lees meer

Sociëteit

Eén van de pijlers van het college is toch wel de sociëteit. Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er sociëteitsbijeenkomst voor leden, waarbij introducés welkom zijn. Voor deze bijeenkomsten…

Lees meer

Bibliotheek

Het Koninklijk College Zeemanshoop kan zich beroemen op een uitgebreide nautische bibliotheek met meer dan 2300 titels en vele maritiem gerichte tijdschriften. De boeken worden ook uitgeleend aan leden om…

Lees meer

Op weg naar 300 jaar KCZ

Het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam, tegenwoordig gevestigd op Muntplein 10, is een instelling die terug voert naar de vroege 19e eeuw. Ontstaan uit de behoefte aan een inkomensvangnet bij…

Lees meer