Het Koninklijk College Zeemanshoop

Het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam, tegenwoordig gevestigd op Muntplein 10, is een instelling die terug voert naar de vroege 19e eeuw. Ontstaan uit de behoefte aan een inkomensvangnet bij…

Het bestuur

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur bestuur…

Sociëteit

Eén van de pijlers van het college is toch wel de sociëteit. Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er sociëteitsbijeenkomst voor leden, waarbij introducés welkom zijn. Voor deze bijeenkomsten…

Lidmaatschap – contributie betaling

    Het lidmaatschap bij het Koninklijk College bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Maar, meer mag natuurlijk altijd! Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie…

Bibliotheek

Het Koninklijk College Zeemanshoop kan zich beroemen op een uitgebreide nautische bibliotheek met meer dan 2300 titels en vele maritiem gerichte tijdschriften. De boeken worden ook uitgeleend aan leden om…

Openingstijden Zeemanshoop

In verband met de Corona-crisis is het kantoor tot nader order niet te bezoeken. Het kantoor en de bibliotheek zijn (normaal) wekelijks geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00…

Op weg naar 200 jaar KCZ

Het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam, tegenwoordig gevestigd op Muntplein 10, is een instelling die terug voert naar de vroege 19e eeuw. Ontstaan uit de behoefte aan een inkomensvangnet bij…

Benelux Nautical Research Association

Op woensdagavond 31 januari 2007 kwam op uitnodiging van de secretaris van Koninklijk College Zeemanshoop (KCZ) een groep van zes aspirant-leden bijeen in het kantoor/leeszaal/bibliotheek van het KCZ voor de…

Financiële steun aan nautische studenten en doelstellingen

Het College ondersteunt nog altijd personen en instellingen met een maritieme achtergrond. Zo kan er – in dringende gevallen – aan studenten van zeevaartscholen een renteloze lening worden verstrekt, wat…

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming ( Privacywet ). Privacyverklaring .