Op weg naar 200 jaar KCZ

Het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam, tegenwoordig gevestigd aan het Muntplein nr 10, is een instelling die stoelt op een verleden dat terug voert tot het begin van de 19e eeuw. Ontstaan uit een behoefte aan een vorm van levensverzekering voor zeelieden en hun weduwen staat de naam Zeemanshoop aan het begin van de sociale…

Lidmaatschap – contributie betaling

Het lidmaatschap bij het Koninklijk College bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Maar, meer mag natuurlijk altijd! Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL49 INGB 0000 5893 83 Betaalt u uit het buitenland, de Bic code is: INGBNL2A

Openingstijden Zeemanshoop

In verband met de Corona-crisis is het kantoor tot nader order niet te bezoeken. Het kantoor en de bibliotheek zijn (normaal) wekelijks geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 14:00 u.

Bestuur

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Omdat het College origineel opgericht is door kapiteins is één van de statutaire verplichtingen dat het bestuur voor meer dan de helft uit (oud) gezagvoerders bestaat. Het gehele bestuur komt elke eerste donderdag van de maand bijeen, met uitzondering…

Benelux Nautical Research Association

Op woensdagavond 31 januari 2007 kwam op uitnodiging van de secretaris van Koninklijk College Zeemanshoop (KCZ) een groep van zes aspirant-leden bijeen in het kantoor/leeszaal/bibliotheek van het KCZ voor de eerste BNRA-bijeenkomst. De bedoeling was om een maal per maand met scheepvaartvrienden bijeen te komen in een soort sociëteit waar met elkaar over uiteenlopende maritieme…

Financiële steun aan nautische studenten

Het College ondersteunt nog altijd personen en instellingen met een maritieme achtergrond. Zo kan er – in dringende gevallen – aan studenten van zeevaartscholen een renteloze lening worden verstrekt, wat het positief afronden van een studie mogelijk maakt. Vanzelfsprekend is het bevorderen van de wetenschappelijke zeevaart steeds belangrijker geworden in deze moderne tijd. Cursussen ter…

Bibliotheek

Het Koninklijk College Zeemanshoop kan zich beroemen op een uitgebreide nautische bibliotheek met meer dan 2300 titels en vele maritiem gerichte tijdschriften. De boeken worden ook uitgeleend aan leden om er thuis rustig in te kunnen lezen. Hier kunt u kijken welke boeken er in ons bezit zijn. Met de functie Cntrl-F kunt u zoeken…

Sociëteit

Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er sociëteitbijeenkomst voor leden, waarbij introducés welkom zijn. Voor deze bijeenkomsten wordt een (vrijwillige) bijdrage van € 5,- gevraagd. Leden en geïnteresseerden kunnen terecht van ongeveer 10:00 tot 13:00 uur, waar men onder het genot van kopje koffie en/of drankje, elkaar kan bijpraten en herinneringen kan ophalen met…