Op weg naar 200 jaar KCZ

Het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam, tegenwoordig gevestigd op Muntplein 10, is een instelling die terug voert naar de vroege 19e eeuw. Ontstaan uit de behoefte aan een inkomensvangnet bij…

Lidmaatschap – contributie betaling

Het lidmaatschap bij het Koninklijk College bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Maar, meer mag natuurlijk altijd! Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie kunt u…

Openingstijden Zeemanshoop

In verband met de Corona-crisis is het kantoor tot nader order niet te bezoeken. Het kantoor en de bibliotheek zijn (normaal) wekelijks geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00…

Bestuur

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur komt zes keer per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur bestuur bestaat…

Benelux Nautical Research Association

Op woensdagavond 31 januari 2007 kwam op uitnodiging van de secretaris van Koninklijk College Zeemanshoop (KCZ) een groep van zes aspirant-leden bijeen in het kantoor/leeszaal/bibliotheek van het KCZ voor de…

Financiële steun aan nautische studenten

Het College ondersteunt nog altijd personen en instellingen met een maritieme achtergrond. Zo kan er – in dringende gevallen – aan studenten van zeevaartscholen een renteloze lening worden verstrekt, wat…

Bibliotheek

Het Koninklijk College Zeemanshoop kan zich beroemen op een uitgebreide nautische bibliotheek met meer dan 2300 titels en vele maritiem gerichte tijdschriften. De boeken worden ook uitgeleend aan leden om…

Sociëteit

In verband met de corona-perikelen zijn de reguliere societeitsbijeenkomsten tot nader bericht opgeschort. Zie kalender. Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er sociëteitbijeenkomst voor leden, waarbij introducés welkom zijn.…