NIEUWS

Minister Harbers bezoekt ons College

Door: Johan Karels | november 21, 2023

Tijdens de kranslegging bij de Boeg op 4 mei in Rotterdam hadden onze ambassadeurs Pieter van den Hoek en Henk van Willigenburg een ontmoeting met onze beschermvrouwe, HKH Prinses Margriet, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij werd deze laatste door on uitgenodigd voor een bezoek aan onze sociëteit. Tot onze verrassing werd deze invitatie spontaan door de minister geaccepteerd.

Vanwege de agenda van de minister werd de sociëteit eenmalig naar de tweede woensdag van de maand verplaatst. In de ochtend van de vijftiende november arriveerde de dienstauto van minister Harbers om even over tienen voor de deur van Muntplein 10. Daar werd hij, vergezeld door zijn adviseur mevrouw Verhulst, begroet door de Zeemanshoop-ambassadeurs, die de bezoekers naar de Bakhuysenzaal begeleidden voor een kennismaking met het College en de aanwezige leden, waarvoor anderhalf uur was uitgetrokken. Bestuurslid Iman van den Bosch heette onze gastenwelkom met een toepasselijke korte speech en gaf toen het woord aan de auteur van ons jubileumboek, Cor Scholten voor het aanbieden van een exemplaar van zijn werk. Deze greep deze gelegenheid aan om aandacht te vragen voor het beginsel, dat gezagvoerders van koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag ook de Nederlandse nationaliteit dienen te bezitten. Onze gastvrouw Agnes bood de minister en mevrouw Verhulst een kopje koffie aan.

Het bezoek werd nu op informele wijze voortgezet. Henk en Pieter leidden de ministerrondlangs de reproductie van de zeventiende-eeuwse pentekening van Ludolf Bakhuysen en door de Bibliotheek. De minister knoopte met verschillende aanwezigen gesprekken aan waarbij Harbers niet alleen belangstelling, maar ook veel enthousiasme aan de dag legde voor de thema’s die door de Zeemanshoopleden werden aangekaart.

Helaas heeft onze nestor, Albert Kelder, die enkele dagen later is overleden, het bezoek van minister Harbers niet meer mee kunnen maken. Albert had er graag bij willen zijn, en wij zijn ervan overtuigd dat wij hem het traditionele ‘glazen slaan’ hadden kunnen toevertrouwen. Omdat het bezoek al om half twaalf zou vertrekken was deze ceremonie verplaatst naar 11:00 uur en hebben wij de ministergevraagd om zich van deze taak te kwijten. Na een korte instructie sloeg Harbers precies op tijd keurig de voorgeschreven zes slagen, waarvoor hij met een luid applaus werd beloond.

Tegen half twaalf, nadat hij zich in het gastenboek had ingeschreven, nam minister Harbers de microfoon ter hand om ons te bedanken voor de ontvangst en de plezierige sfeer waarin dit was verlopen. Iman overhandigde hem ten afscheid een KCZ-vlag met lidnummer 605 en bijbehorende oorkonde, die door onze bureaumanager Esther was vervaardigd. Opnieuw viel Harbers een wel gemeend applaus ten deel , waarna onze ambassadeurs de minister en Kim Verhulst naar de uitgang brachten om daar afscheid van onze gasten te nemen. Het bezoek van minister Harbers kan zeer geslaagd worden genoemd. Onze gast en mevrouw Kim Verhulst hebben het zichtbaar naar hun zin gehad. Al met al is dit evenement een groot succes geworden en heeft ons College weer een belangrijke stap gezet op de weg naar herstel van onze eeuwenoude reputatie als belangrijke speler op het Nederlandse maritieme toneel.

Verslag: Henk van Willigenburg Fotografie: Tom Kramer

DSCF5426