Agenda

Tot nader bericht geen sociëteit

Na twee bescheiden experimentele societeitsbijeenkomsten beraadt het bestuur zich op komende activiteiten. U wordt op de hoogte gehouden als deze zich aandienen.

17 november Algemene Ledenvergadering

De geplande Algemene Ledenvergadering van 17 november, zal niet doorgaan in verband met de aangescherpte corona-regels. Het ligt in de bedoeling om u de jaarverslagen toe te sturen met het…

Momenteel niet beschikbaar

La Corona

J B August Kessler

De naam Corona is in scheepvaartkringen al een heel oud begrip. In 1916 werd door Shell de rederij “La Corona” opgericht.

De eerste schepen bij La Corona waren Ares (1913-1917 5.366 brt.), Artemis (1914-1938 3.809brt.), Hermes (1914-1950 3.768 brt.) en Selene (1914-1939 3.738 brt.) (allen ex.N.I.T.) en J.B.August Kessler (1902-1936 5.104 brt.)

Ares

Begin 1930 bestond de Nederlandse Shell-vloot uit 59 schepen en de Engelse-vloot uit 65 schepen. Van 1930 tot 1940 werden er voor de Shellvloot 70 nieuwe schepen in dienst gesteld, waarvan 44 % onder de Coronavlag gingen varen.Op 1 januari 1950 werd, na de overdracht van Nederlands Indie, de N.V. Petroleum Maatschappij ‘La Corona’ ook de reder voor:
N.V. Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij.
N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij.
N.V. Nederlands-Indonesische Tankvaart Maatschappij.

In 1955 wordt Shell Tankers N.V. opgericht met het hoofdkantoor te ’s Gravenhage en de rederij te Rotterdam. De vloot bestaat dan uit 56 schepen plus een nieuwbouwprogramma van 17 schepen w.o. de K-schepen. Tot het eind van het telegrafietijdperk was de collectieve roepnaam voor alle Nederlandse Shelltankers PCOR