Agenda

Agenda is leeg vanwege Corona

Tot nader bericht zijn alle bijeenkomsten helaas geschrapt. Als lid kunt u wel een account aanmaken en in contact blijven met andere leden.

Momenteel niet beschikbaar

Kerst voor zeevarenden

Christmas-graphic-1024x441

Voor zeevarenden is de tijd rond kerst best moeilijk. Ver van huis, in een vreemde cultuur en zonder familie valt dat niet altijd mee. Daarom zijn er verschillende instanties die zich het lot van zeevarenden aantrekken. Allereerst natuurlijk de zeemanshuizen. Maar sinds maart is er weinig meer over van de levendigheid in de zeemanshuizen. Zelfs als ze open zijn, komen er lang niet zoveel bezoekers meer als voorheen. Reders, eigenaren van terminals en sommige overheden willen geen enkel risico nemen. Ze verbieden bemanningsleden van boord te gaan. Pastores en vrijwilligers houden met heel wat zeevarenden contact via de mobiele telefoon. Zeevarenden krijgen zo de kans hun hart te luchten. Op verzoek worden er ook SIM-kaartjes, vrije medicijnen en snoepgoed naar de schepen gebracht. Uiteraard worden hierbij alle regels, die gelden om de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan, zorgvuldig in acht genomen.

Dan is er natuurlijk nog het werk van het Comité Kerstfeest op Zee. In 1947 heropgericht door ene Jonkheer Ort en zijn twee dochters. Wat later werd dat overgenomen en uitgebouwd tot wat het nu is door echtgenotes van koopvaardijpredikanten. Deze dames hebben met hele clubs zeemansvrouwen en -moeders indertijd sokken, wanten, mutsen en shawls gebreid voor de zeelieden die toentertijd in weer en wind aan dek moesten zijn.

In deze tijd is de Kerstdoos gemoderniseerd, net als de schepen, maar de emotionele waarde ervan is steeds gelijk gebleven. Het is geen Kerst aan boord zonder de Kerstdoos.

Hoe komen zij aan het geld van al die cadeautjes?
Er zijn diverse bronnen. Diaconieën van diverse kerken, de collectes van de koopvaardijherdenkingsdiensten in Rotterdam en IJmuiden, Particulieren, Stichting Zeemanshuis Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam via het Port Welfare Committee, het Internationale zeemanswelzijn, diverse bedrijven en vooral ook de rederijen zelf.
De particuliere donateurs worden wel een probleem want er varen steeds minder Nederlandse zeelieden en dus hebben we minder zeemansvrouwen en –moeders. Het is uiteraard ondoenlijk om de buitenlandse families te benaderen.
We zijn dus dringend op zoek naar aanvulling van dit bestand.
Gaarne zien wij uw donatie tegemoet op onze bankrekening NL11 INGB 0000 5693 09 t.n.v.
Comité Kerstfeest op Zee, Socratesstraat 12, 3076 BZ Rotterdam.
Voor elke bijdrage zeggen wij u heel hartelijk dank.