NIEUWS

Groningen en Guano door ChatGPT

Door: Patricia | juli 22, 2023

De guano die werd gebruikt om de landbouwgrond in Groningen te verbeteren, kwam voornamelijk uit de Chincha-eilanden voor de kust van Peru. Deze eilanden werden bewoond door enorme kolonies zeevogels, waaronder pelikanen, fregatvogels en aalscholvers, die daar al eeuwenlang nestelden en hun uitwerpselen achterlieten.

De guano die door deze vogels werd geproduceerd, bevatte hoge concentraties van stikstof, fosfor en andere voedingsstoffen die essentieel zijn voor plantengroei. Het was een van de beste meststoffen van die tijd en werd door Europese landbouwers in grote hoeveelheden gebruikt om hun landbouwgrond te verbeteren.

Het vervoer van guano van de Chincha-eilanden naar Groningen was een uitdagende onderneming en werd voornamelijk gedaan met zeilschepen. De schepen moesten lange afstanden afleggen, over de Atlantische Oceaan varen, om Kaap Hoorn heen navigeren en door het Panamakanaal varen om uiteindelijk in Europa aan te komen. Het transport was gevaarlijk vanwege de onvoorspelbare weersomstandigheden en de hoge concentratie van ammoniak in guano, die brandgevaarlijk was.

Om het vervoer van guano veiliger te maken, werden speciale maatregelen genomen om de guano te behandelen en te verpakken. De guano werd verwerkt tot droge korrels en verpakt in zakken, die vervolgens werden opgeslagen in speciale compartimenten aan boord van het schip om brandgevaar te vermijden. Ook werden ventilatiesystemen en andere technologieën gebruikt om de schepen te beschermen tegen de schadelijke dampen van guano. Ondanks de uitdagingen van het transport was de handel in guano een lucratieve onderneming voor handelaren en rederijen in de 19e eeuw en droeg het bij aan de economische groei van landen als Nederland Verschillende Groningse rederijen hebben in de 19e eeuw geprofiteerd van het vervoer van guano vanuit de Chincha-eilanden. Enkele bekende rederijen uit die tijd zijn:

  • J & W Nienhuys: Dit was een van de grootste en meest succesvolle rederijen in Groningen in de 19e eeuw. De gebroeders Nienhuys waren de eerste die zich toelegden op de handel in guano en begonnen in 1842 met de import van guano uit Peru. Hun schepen voeren regelmatig naar de Chincha-eilanden om guano te laden en brachten deze vervolgens naar verschillende Europese havens, waaronder Groningen.
  • Gebr. Blaauw: Deze rederij uit Groningen begon in de 19e eeuw als scheepsbouwer en – reparateur, maar breidde later uit naar de handel in guano. De schepen van Gebr. Blaauw voeren regelmatig naar Peru om guano te laden en brachten deze vervolgens naar Europa.
  • Geertsema & Co.: Deze rederij was ook actief in de handel in guano en had een aantal schepen die regelmatig naar Peru voeren om guano te laden. De guano werd vervolgens naar verschillende Europese havens, waaronder Groningen, gebracht. Al deze rederijen waren betrokken bij het vervoer van guano en waren zeer succesvol in deze handel. De handel in guano droeg bij aan de economische groei van de stad Groningen en maakte het mogelijk voor de rederijen om uit te breiden en te groeien.

Tien tegen één dat u niet gelezen heeft wie de schrijver van bovenstaand artikel was. Het stuk is geschreven door ChatGPT, ofwel Artificial Intelligence. Het enige dat ik gedaan heb, is de vraag gesteld:
Waar kwam de guano vandaan die gebruikt werd om landbouwgrond in Groningen te verbeteren, hoe werd die vervoerd en welke rederijen zijn daar groot mee geworden.

Ik had er uiteraard wel van Artificial Intelligence gehoord, en het leek me leuk om er eens mee te experimenteren. Binnen 20 seconden perste het systeem bovenstaand artikel eruit. Heel indrukwekkend, maar ik liep wel tegen het volgende aan: Ik ben ook op Google gaan zoeken naar de drie genoemde rederijen, en ik heb geen van deze firma’s kunnen vinden. Zijn er onder Zeemanshoopleden deskundigen die mij kunnen vertellen of deze rederijen echt bestaan hebben, of dat ze uit het brein van een helse machine zijn ontsproten? Als dat laatste waar is, moeten we ons inderdaad zorgen gaan maken over de betrouwbaarheid van onze toekomstige nieuwsvoorziening. Ik hoor het graag.
webmaster@zeemanshoop.nl

Groningen Guano