Agenda

Tot nader bericht geen sociëteit

Na twee bescheiden experimentele societeitsbijeenkomsten beraadt het bestuur zich op komende activiteiten. U wordt op de hoogte gehouden als deze zich aandienen.

17 november Algemene Ledenvergadering

De geplande Algemene Ledenvergadering van 17 november, zal niet doorgaan in verband met de aangescherpte corona-regels. Het ligt in de bedoeling om u de jaarverslagen toe te sturen met het…

Momenteel niet beschikbaar

Corona-proof Societeit

Soos 13 augustus 2020 (1)

Op 28 juli was er een alternatieve sociëteit bij onze secretaris Bert van Leersum thuis. Een 10-tal leden had zich van tevoren opgegeven en werden gastvrij ontvangen in Zoelmond. Hierbij een foto impressie van deze bijeenkomst.