Agenda

Sociëteit 9 juni

Vanwege de corona crisis zal er ook deze 2e dinsdag in juni helaas geen sociëteit zijn.

Bestuur

Zeemanshoop_logo_2

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Omdat het College origineel opgericht is door kapiteins is één van de statutaire verplichtingen dat het bestuur voor meer dan de helft uit (oud) gezagvoerders bestaat. Het gehele bestuur komt elke eerste donderdag van de maand bijeen, met uitzondering van de maand juli.

Op 22 augustus is door de Bijzondere Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de volgende personen:

Voorzitter                          Jim Vink

Vice-voorzitter                  Constant Herfst

1e Secretaris                    Bert van Leersum

2e Secretaris                    Johan Karels

1e Penningmeester         Sylvia Tervoort

2e Penningmeester         Ad Intema

Algemeen bestuurslid     Wim Grund

Algemeen bestuurslid     Daan Roest

Algemeen bestuurslid     Dave van Dijk

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester. Het voltallige bestuur bestaat uit:

​​​Voorzitter

​Vice-voorzitter C.J.W. Herfst

Constant Herfst was van 3 december 2007 tot 19 april 2016 algemeen bestuurslid bij het College, waarna hij op 19 april 2016 door de Algemene Leden Vergadering werd benoemd tot vice-voorzitter.
Geboren op 7-7-1960 in Hoorn, sinds 1975 werkzaam bij de Koopvaardij. Vaart vanaf 1988 als gezagvoerder op vrachtschepen en tankers. Is tevens varend commissaris voor de Ned. Ver. van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK).
Als hij met verlof is bezoekt hij scholen in het kader van het project ‘zeebenen voor de klas’ en ‘zeebenengezocht.nl’, een actie die de warme ondersteuning van KCZ heeft gekregen om de jeugd enthousiast te maken voor een carrière op zee.

 

1e Secretaris 

2e Secretaris 

 

​2e Penningmeester A. Intema

Adrianus Theodorus Intema is op 6 juli 1939 te Den Haag geboren en nu woonachtig in Heiloo.

Na de lagere school heeft Ad de opleiding LTS instrumentmaker plus VMTO gevolgd waarna hij werkzaam was bij de firma Becker Delft, laboratorium equipment.

Via de avondschool volgde hij de opleiding WTK (VD) Scheveningen en was daarnaast werkzaam bij de firma Standard Electric als electro-monteur en bij Benier Den Haag als machine-bankwerker

Van 1958 tot 1968 werd gekozen voor de zee, de Holland Amerika Lijn als ass. 4e en 3e WTK op stoom en motorschepen. Daarnaast werden de diploma’s WTK (A) en diploma WTK (B) behaald.

Hierna tot 1971 Ethiopian Shipping Lines waar hij als 2e en HWTK voer.

Vervolgens werkzaam als Product Application Engineer bij Gulf Oil Nederland en waar ook een laboratorium opleiding Gulf Oil raffinaderij Europort werd gevolgd en in 1974 het diploma WTK (C) werd behaald.

Van 1974 tot 1976 rederij inspecteur bij de firma Broere Dordrecht en daarnaast de cursussen industriële toepassingen van gassen en chemicaliën.

Ook was Ad van 1976 tot 1984 technisch medewerker aannemer bij Adriaan Volker Rotterdam waarvoor hij werkte als: technisch medewerker haven aanleg Saoedi Arabia, controleur ontwikkelingsproject overheid in Zambia, diverse korte projecten o.a in China en Schotland

en 3 jaar als technisch medewerker Volker Stevin Canada voor olie en gas wzh in Noord Canada.

In 1984 werd de overstap naar rederij Naess Amsterdam waar Ad rederij inspecteur was voor olie, gas en chemicaliën tankers en droge lading bulkschepen. Hij werd daar in 1996 door de eigenaren aangesteld als interim algemeen directeur.

In 1997 tot 2007 werkte Ad als zelfstandig consultant “ Intema Marine Services “ waar hij kleine bedrijven en rederijen assisteerde met het opzetten van ISO, MSS, ISM, ISPS systemen en het van uitvoeren van schade inspecties voor verzekeringsmaatschappijen. Hier moesten diverse cursussen voor gevolgd worden, o.a. bij BV Rotterdam en IMO Londen.

In 2007 is Ad gepensioneerd.

Van 2005 tot 2011 Bestuurslid KNVTS, waarvan 5 jaar in de functie van penningmeester.

Vrije tijd wordt nu ingevuld met tennis, golf, skiën en lange vakanties in zuid Europa.

Tijdens de BALV  op 8 augustus 2017 is Ad met algemene stemmen geïnstalleerd als 2e penningmeester van het Koninklijk College Zeemanshoop.

 

 

Algemeen bestuurslid W.B. Grund

In 2013 werd Wim Grund door de ALV in het bestuur benoemd. Wim is opgegroeid in Amsterdam en heeft daar de HZS voor Scheepswerktuigkundigen doorlopen, destijds nog gevestigd op de Overtoom en de Schipluidenlaan. Na een carrière als Wtk bij Shell Tankers heeft hij zijn loopbaan bij Shell aan de wal voortgezet. Inmiddels gepensioneerd ligt Wim’s aandachtgebied binnen Zeemanshoop met name bij de inrichting en het beheer van de KCZ-bibliotheek. Naast zijn vrijwilligerswerk bij Zeemanshoop is Wim actief in de oud-studentenvereniging VOSMOGA en is daar auteur en redacteur van het blad ‘Navigare’. Hij geniet tevens bekendheid als auteur van de boeken ‘Johan van Oldenbarnevelt, schip met zes levens’ (1995) en ‘Oranje, een koninklijk schip’ (2001).

Webmaster

Vacature