Agenda

28 juli 2020 Societeit

In verband met de corona perikelen kunnen een beperkt aantal leden zich opgeven om elkaar te ontmoeten op Muntplein 10. Van verschillende kanten zijn echter twijfels uitgesproken over bijeenkomen in…

Momenteel niet beschikbaar

Bestuur

nieuw bestuur

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur komt zes keer per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur bestuur bestaat uit de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester.

Op 22 augustus 1919 is door de Bijzondere Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de volgende personen:

Voorzitter                          Jim Vink

Vice-voorzitter                  Constant Herfst

1e Secretaris                    Bert van Leersum

2e Secretaris                    Johan Karels

1e Penningmeester          Sylvia Tervoort

2e Penningmeester           vacature

Algemeen bestuurslid        Wim Grund

Algemeen bestuurslid        Daan Roest

Algemeen bestuurslid        Dave van Dijk

 

​​​Voorzitter Jim Vink

Curriculum Jim Vink

Opleiding
1963 – 1965 Kweekschool voor de Zeevaart
1972 – 1973 mastermariner
1979 – 1980 Opleiding Pedagogiek en didactiek
1981 – 1982 Cornelis Douwes, cursus scheepsmanagement
1994 – 2007  SAS BRM-instructeur opleiding (Stockholm)
 1995 – 2007 Verdiepingscursussen SAS BRM (Stockholm)
Holland Amertika Lijn
1965 – 1968 Scheepsofficier( leerling + 3e stuurman)  vrachtschepen
1969 – 1979 Scheepsofficier ( 3e + 2e stuurman)  passagiersschepen
De Wit
1979 Noordzeeloods
Maritiem Instituut de Ruyter
1979 – 1980 3e graads docent Zeemanschap
1980 – 1990 2e  graads docent Zeemanschap en radarnavigatie. Ontwikkeling simulatoren en algoritmen tbv scheepvaart
1985 – 1986 Seatime equivalent cursussen simulator TNO Delft
1990 – 1993 1e  graads docent Zeemanschap

Expert maritieme simulatoren,cursussen aan loodsen en 1e rangers en gezagvoerders

Koninklijk Instituut v.d. Marine Marine
1993 – 2009 Universitair docent/Hoofd brugsimulator
1994 – 2009 SAS-BRM workshopleader
1994 HP UNIX computercursus ( Utrecht)
2000 New Delhi, Project Ministerie BZ, Simulator centra tbv India
2003 2007 Combined Research Navies
·         Lid Operator Guidance Training Workgroup
·         Lid Naval Stability Standards Workinggroup
·         Lid NATO Seaway Mobility group
1993— Platform BVA (Colregs)
1994 – 2007 Lid International Maritime Simulation Forum
Marsimcom
2010 – 2016 Consultancy/ assessor
projects
2011 – 2014 CSMART, Almere
·         Registrtatie FM brufsimulstorbij Nederlandse overheid
·         Assessment officieren Costa Lines
2010, HOBEON Assessment “Hogeschool van Amsterdam ( maritierm)
2010, VStep consultatie
2009 – -, DOKMAR Consultatie “Colregs Guide””
Consultatie “Ships Navigation”
Consultatie Colregs App ( Transas)
Commissies
1993 – 2017 penningmeester/Voorzitter PGW ( prot. Gemeente Wieringen)
2012 – 2017 Penningmeester SKAH ( stichting kulturele aktiviteiten Hippolytushoef) concerten klassieke muziek
2017 — Secretaris/penningmeester SNKHV ( stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders)
2004 –- Penningmeester/voorzitter Nautical Institute Netherlands Branch
2019 — Voorzitter Koninklijk College Zeemanshoop

Vice-voorzitter Constant Herfst

Constant Herfst was van 3 december 2007 tot 19 april 2016 algemeen bestuurslid bij het College, waarna hij op 19 april 2016 door de Algemene Leden Vergadering werd benoemd tot vice-voorzitter.
Geboren op 7-7-1960 in Hoorn, sinds 1975 werkzaam bij de Koopvaardij. Vaart vanaf 1988 als gezagvoerder op vrachtschepen en tankers. Is tevens varend commissaris voor de Ned. Ver. van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK).
Als hij met verlof is bezoekt hij scholen in het kader van het project ‘zeebenen voor de klas’ en ‘zeebenengezocht.nl‘, een actie die de warme ondersteuning van KCZ heeft gekregen om de jeugd enthousiast te maken voor een carrière op zee.

 

 

1e Secretaris  Bert van Leersum

Bert van Leersum werd van 1964 tot 1966 opgeleid aan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam tot koopvaardij officier. Na een paar jaar op zee stapte hij over naar de Koninklijke Marine. Daar vloog hij een aantal jaren als luitenant-ter-zee-waarnemer bij de Marine Luchtvaart Dienst op de Neptune.
Zijn verdere leven werd een verdere verkenningstocht naar de grenzen van zijn mogelijkheden. Eerst automatiseren voor de Kamers van Koophandel, in het pré-pc tijdperk nog. Conservator van een medisch-historische collectie in het Utrechts Universiteitsmuseum, afgerond met het standaardwerk Eye and Instruments – nineteenth-century ophthalmological instruments in the Netherlands (1998). Bestuurslid van onder andere het Museum voor Verpleegkunde. Als zelfstandig ondernemer eigenaar van een bouwbureau voor restauratie en renovatie van historische panden en koopman in oude bouwmaterialen. Zijn historische belangstelling richt zich momenteel op navigatiemiddelen uit de vroege zeiltijd en oude zeekaarten van de British Admiralty, te zien op www.archipel-img.com.
De Zee is zijn grote liefde gebleven. Niet voor altijd, maar voor erbij. In de jaren ’80 combineerde hij zijn werk aan de wal met het doen van proefvaarten en af en toe een wegbrengreis van nieuw gebouwde zeeschepen. Daarna volgde het zeilen op de wadden.
Op latere leeftijd studeerde hij Filosofie aan de RU in Nijmegen. Recent publiceerde hij “Verhalen van de Zee” met een mengeling van zwerftochten over zee en door het brein.
Bert is liefhebber van maatschappelijk relevante films en organiseert filmavonden bij hem thuis. Twee kinderen houden hem bij de tijd. Werkzaamheden in moestuin en boomgaard houden hem lichamelijk in beweging.

 

2e Secretaris en Webmaster Johan Karels

In 1972 ben ik gaan varen als Radio Officier bij Radio Holland. Tot 1983 heb ik als zodanig over de hele wereld gezworven. Ik heb bij veel rederijen gevaren (VNS, KNSM, Nedlloyd, HBT, van Ommeren, Vinke, KJCPL) maar mijn hart lag toch wel bij het varen op Royal Interocean Lines schepen. Ik bleef vaak achter in het vaargebied en maakte van de gelegenheid gebruik om heel veel landen te bezoeken. Na mijn RH periode heb ik nog 5 jaar in de offshore gewerkt op zogenaamde Diving Support Schepen. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en kleinkinderen en woon in Alphen aan den Rijn. Na mijn zeegaande carrière heb ik meerdere walfuncties gehad, voornamelijk als service manager. Na het inklappen van de ICT bubble in 2002 ben ik aardrijkskunde gaan studeren en tot 2016 heb ik lesgegeven in aardrijkskunde en geschiedenis op een middelbare school in Rijswijk. Sinds mijn pensionering werk ik een paar dagen in de week als sluiswachter en als pontschipper op de Kaagpont. Ik heb een eigen boot waarmee ik door heel Nederland vaar. Verder ben ik actief betrokken bij de Baptistengemeente Hoofddorp. Ook ben ik stadsgids in Alphen aan den Rijn. Tijdens de bijzondere ALV in 2019 gekozen tot 2e secretaris.

 

 

1e Penningmeester Sylvia Tervoort

2e Penningmeester  – vacature

 

 

Algemeen bestuurslid Wim Grund

In 2013 werd Wim Grund door de ALV in het bestuur benoemd. Wim is opgegroeid in Amsterdam en heeft daar de HZS voor Scheepswerktuigkundigen doorlopen, destijds nog gevestigd op de Overtoom en de Schipluidenlaan. Na een carrière als Wtk bij Shell Tankers heeft hij zijn loopbaan bij Shell aan de wal voortgezet. Inmiddels gepensioneerd ligt Wim’s aandachtsgebied binnen Zeemanshoop met name bij de inrichting en het beheer van de KCZ-bibliotheek. Naast zijn vrijwilligerswerk bij Zeemanshoop is Wim actief in de oud-studentenvereniging VOSMOGA en is daar auteur en redacteur van het blad ‘Navigare’. Hij geniet tevens bekendheid als auteur van de boeken ‘Johan van Oldenbarnevelt, schip met zes levens’ (1995) en ‘Oranje, een koninklijk schip’ (2001).

 

 

Algemeen bestuurslid Daan Roest

1999-2003 MBO Maritiem Officier (zeevaart), Nova College te IJmuiden
2003-2006 HBO Maritiem Officier, Hogeschool van Amsterdam
2006-2007 Gevaren als derde en tweede stuurman op diverse schepen (handelsvaart en zware lading)
2007-2012 Eerste stuurman bij een kapitein-eigenaar (Wagenborg)
2012-heden Kapitein op kapitein-eigenaar schepen (Wagenborg)
Secretaris van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij
Plaatsvervangend lid bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart
Lid KNVTS

 

Algemeen bestuurslid Dave van Dijk

Na mijn leerling stuurman opleiding (1961-1963) op de HZS Den Helder ben ik 1963 als leerlingen
stuurman bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd gaan varen. In 1965 ben ik overgestapt naar Shell
Tankers BV dat, door een explosieve vlootuitbreiding, meer kansen bood. De verdere opleidingen tot
en met het diploma 1 e stuurman (1973) heb ik in Den Helder afgemaakt. Mijn verdere zeedienst heb
ik op de Shell vloot gedaan.
In 1977 werd ik gedetacheerd naar Shell International Marine in London om vervolgens te worden
uitgezonden naar Z.O. Azië om maritieme ondersteuning te verlenen aan o.a. Shell Brunei Petroleum.
Hierna volgenden verdere detacheringen als Offshore Installation Manager, in eerste instantie naar
Verenigd Koninkrijk (Londen), Tunesië en vervolgens naar Aberdeen (VK). Mijn gezin emigreerden
altijd mee.
Op eigen verzoek keerde ik, begin 1990, weer terug naar Nederland en ging in dienst bij Shell
Chemical Europe als Logistic Manager. Eind 1999 werd mijn functionele pensioenleeftijd bereikt en
op de laatste dag van dat jaar werd dat effectief. Op relatief jonge leeftijd van 55 jaar was ik nog niet
aan een rustig leven toe en kort na mijn pensionering werd ik gevraagd door een internationaal
consortium om In Alexandrië (Egypte) de eerste private olie raffinaderij ( alle raffinaderijen daar zijn
staatsbedrijven) vanuit de afbouwfase af te nemen en op te starten. Ik heb 3 jaar de Middle East Oil
Refinery gerund.
Terug in Nederland kreeg ik, in 2004, een verzoek om de aftredende secretaris en penningmeester
van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij te gaan vervangen. Omdat ik geen
ambitie meer had om weer te emigreren voor een of andere internationale baan, en mijn echtgenote
een sociaal leven in Nederland wilde opbouwen, besloot ik om die functie aanvaarden. Tot en met
2018 was ik lid van het dagelijks bestuur van de NVKK als secretaris/penningmeester en later alleen
als penningmeester. In 2007 werd ik gevraagd lid te worden van “De Nederlandsche Anchorites”
waar ik secretaris/penningmeester (Bootsman/Schrijver) werd gevolgd door wat jaren als voorzitter
(Schipper) .
In 2019 trad ik toe tot het bestuur van de Koninklijke College Zeemanshoop. Tot voor een paar jaar
geleden was golf, skiën, lange fietstochten door Europa en “heren-8”- roeien mijn hobby’s maar door
lichamelijke beperkingen is dat de laatste twee jaar teruggebracht naar meer passieve bezigheden
o.a. diverse bestuursfuncties, bridgen, schaken en lezen.