Agenda

13 juni Sociëteit

Elke 2e dinsdag van de maand is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent welkom vanaf 10:00 en een vrijwillige…

Momenteel niet beschikbaar

Het bestuur

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur bestuur bestaat uit de voorzitter, de 1e secretaris en de penningmeester.

Met ingang van 24 januari 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter                          Constant Herfst

wnmend vice voorzitter     Cornelius den Rooijen

1e Secretaris                    Bert van Leersum

2e Secretaris                    Johan Karels

Penningmeester               Daan Roest

Algemeen bestuurslid       Vacature

Algemeen bestuurslid       Wim Grund

 

 

Constant Herfst, voorzitter

Constant maakt al geruime tijd deel uit van het Algemeen Bestuur van het College. Na negen jaar algemeen bestuurslid te zijn geweest, is hij vanaf 2020 voorzitter. Binnen het bestuur is hij onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het jubileum in 2022.

In internaatsverband volgde Constant van 1972 tot 1975 de opleiding tot scheepsgezel aan de Oranje-Nassau school te Harlingen. Na een tweejarige vaartijd als matroos bij rederij Wagenborg, volgde hij – ook weer in internaatsverband – de studie tot Derde Stuurman GHV aan de zeevaartschool ‘Noorderhaaks’ te Den Helder. Het internaatsschip ‘Schorpioen’ heeft hij als plezierig ervaren. Na afronding van zijn studie, voer hij als stuurman bij de rederijen Wagenborg en Seatrade. Na enige jaren behaalde hij zijn tweede rang en in 1988 werd hij kapitein bij Seatrade. Kort daarop sloot hij met succes de studie voor zijn eerste rang af.

Wat maakt Zeemanshoop nu zo bijzonder voor Constant?

Zoals hij aangeeft, komt hierbij op de eerste plaats de sociëteit waar het ontmoeten van (oud-) collega’s en andere zeevarenden centraal staat. Op de tweede plaats komt de bibliotheek met haar unieke collectie boeken en tijdschriften. Hij kent geen andere nautische bibliotheek die even toegankelijk is als die van Zeemanshoop.

In de toekomst hoopt Constant te bereiken dat de prachtige vestiging van het College in hartje Amsterdam intensiever gebruikt zal worden voor bijeenkomsten van de vele relevante instellingen met een maritiem karakter.

Constant woont in Marum, op de grens van Groningen en Friesland. Toch zal hij, zodra er weer zonder gevaar kan worden gereisd met de trein, met veel plezier elke tweede dinsdag van de maand naar Amsterdam afreizen voor het sociëteitsbezoek. Hij zegt hierover: ‘Ik vind het een pracht club, het is net Feyenoord.’ Een uitspraak die in Amsterdam wellicht gevaarlijker is dan Covid-19.

Overige activiteiten.

Constant is al vijfentwintig jaar Varend Commissaris voor de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK). Varende Commissarissen vormen de verbinding tussen theorievorming en de praktijk. Zij brengen hun praktijkervaring onder meer in bij het maken van beleidsvoorstellen ten aanzien van piraterijbestrijding, de tekortkomingen van het  Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, de situering van ankergebieden en de locaties van geplande windmolenparken op zee. Voorts dragen zij bij aan de stage- en opleidingseisen voor nautische studenten vanuit de praktijk. Tenslotte hebben zij een adviserende rol bij het toetsen van de zwaarte van het beroep in relatie tot de pensioenleeftijd.

Ook is Constant actief promotor van de projecten Zeebenen voor de Klas en Zeebenen Gezocht. In dit kader bezoekt hij tijdens zijn verlofperiodes basisscholen en middelbare scholen. Met het vertellen over zijn ervaringen op zee, probeert hij jongelui enthousiast te maken voor een carrière op zee. Scholen nodigen hem graag uit en waarderen zijn lessen. Beide projecten worden financieel ondersteund door Zeemanshoop. Elders op deze site zijn verwijzingen naar de websites van deze projecten opgenomen.

 

Bert van Leersum, 1e secretaris 

Bert van Leersum werd van 1964 tot 1966 opgeleid aan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam tot koopvaardij officier. Na een paar jaar op zee stapte hij over naar de Koninklijke Marine. Daar vloog hij een aantal jaren als luitenant-ter-zee-waarnemer bij de Marine Luchtvaart Dienst op de Neptune.
Zijn verdere leven werd een verdere verkenningstocht naar de grenzen van zijn mogelijkheden. Eerst automatiseren voor de Kamers van Koophandel, in het pré-pc tijdperk nog. Conservator van een medisch-historische collectie in het Utrechts Universiteitsmuseum, afgerond met het standaardwerk Eye and Instruments – nineteenth-century ophthalmological instruments in the Netherlands (1998). Bestuurslid van onder andere het Museum voor Verpleegkunde. Als zelfstandig ondernemer eigenaar van een bouwbureau voor restauratie en renovatie van historische panden en koopman in oude bouwmaterialen. Zijn historische belangstelling richt zich momenteel op navigatiemiddelen uit de vroege zeiltijd en oude zeekaarten van de British Admiralty, te zien op www.archipel-img.com.
De Zee is zijn grote liefde gebleven. Niet voor altijd, maar voor erbij. In de jaren ’80 combineerde hij zijn werk aan de wal met het doen van proefvaarten en af en toe een wegbrengreis van nieuw gebouwde zeeschepen. Daarna volgde het zeilen op de wadden.
Op latere leeftijd studeerde hij Filosofie aan de RU in Nijmegen. Recent publiceerde hij “Verhalen van de Zee” met een mengeling van zwerftochten over zee en door het brein.
Bert is liefhebber van maatschappelijk relevante films en organiseert filmavonden bij hem thuis. Twee kinderen houden hem bij de tijd. Werkzaamheden in moestuin en boomgaard houden hem lichamelijk in beweging.

 

Johan Karels, 2e secretaris en webmaster

Johan Karels is in 1972 gaan varen als Radio Officier bij Radio Holland. Tot 1983 heeft hij als zodanig over de hele wereld gezworven. Inherent aan een dienstverband bij Radio Holland heeft hij bij veel rederijen gevaren (VNS, KNSM, Nedlloyd, HBT, van Ommeren, Vinke, KJCPL) maar zijn hart lag toch wel bij het varen op schepen van de Royal Interocean Lines. Vaak bleef hij achter in het vaargebied en maakte van de gelegenheid gebruik om rond te reizen en een groot aantal landen te bezoeken. Na zijn RH periode heeft hij nog vijf jaar in de offshore gewerkt op zogenaamde Diving Support Schepen. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en kleinkinderen en woont in Alphen aan den Rijn. Na zijn zeegaande carrière heeft hij meerdere walfuncties gehad, voornamelijk als service manager. Na het inklappen van de ICT bubble in 2002 is hij aardrijkskunde gaan studeren en tot 2016 heeft hij lesgegeven in aardrijkskunde en geschiedenis op een middelbare school in Rijswijk. Sinds zijn pensionering werkt hij een paar dagen in de week als sluiswachter en, omdat hij het varen niet kan laten,  als schipper op de Kaagpont. Ook heeft hij een eigen boot waarmee hij door heel Nederland vaart. Verder is hij voorzitter van een VVE en is hij actief betrokken bij de Baptistengemeente Hoofddorp. Ook is hij stadsgids in Alphen aan den Rijn en verzorgt daar stadswandelingen. Over zijn vaartijd heeft hij een boek geschreven, getiteld: ‘Varen is leuk … maar je moet wel in een haven liggen’. Tijdens de bijzondere ALV in 2019 heeft hij zich kandidaat gesteld voor de functie van 2e secretaris en is als zodanig gekozen.

 

 

Daan Roest, Penningmeester

1999-2003 MBO Maritiem Officier (zeevaart), Nova College te IJmuiden2003-2006 HBO Maritiem Officier, Hogeschool van Amsterdam
2006-2007 Gevaren als derde en tweede stuurman op diverse schepen (handelsvaart en zware lading)

2007-2012 Eerste stuurman bij een kapitein-eigenaar (Wagenborg)
2012-heden Kapitein op kapitein-eigenaar schepen (Wagenborg)
Secretaris van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij
Plaatsvervangend lid bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart
Lid KNVTS

Algemeen bestuurslid – Vacature

 

 

Wim Grund, Algemeen bestuurslid

In 2013 werd Wim Grund door de ALV in het bestuur benoemd. Wim is opgegroeid in Amsterdam en heeft daar de HZS voor Scheepswerktuigkundigen doorlopen, destijds nog gevestigd op de Overtoom en de Schipluidenlaan. Na een carrière als WTK bij Shell Tankers heeft hij zijn loopbaan bij Shell aan de wal voortgezet. Inmiddels gepensioneerd ligt Wims’ aandachtsgebied binnen Zeemanshoop met name bij de inrichting en het beheer van de KCZ-bibliotheek. Naast zijn vrijwilligerswerk bij Zeemanshoop is Wim actief in de oud-studentenvereniging VOSMOGA en is daar auteur en redacteur van het blad ‘Navigare’. Hij geniet tevens bekendheid als auteur van de boeken ‘Johan van Oldenbarnevelt, schip met zes levens’ (1995) en ‘Oranje, een koninklijk schip’ (2001).