Agenda

Sociëteit 10 augustus

Na een geslaagde eerste sociëteit op 13 juli, is besloten om de reguliere 2e dinsdag van de maand weer in ere te herstellen. De volgende bijeenkomst zal dus zijn op…

Momenteel niet beschikbaar

4 mei herdenking

266px-Rotterdam_kunstwerk_de_boeg

Het bestuur beraad zich over een actievere rol van het College bij de dodenherdenking op 4 mei. We zoeken daartoe contact met de stichting 40-45 en met de organisatie achter de herdenking van hen die de oorlogsjaren op koopvaardijschepen niet hebben overleefd. Ook zijn we bezig met initiatieven om verhalen van hen die tijdens de tweede wereldoorlog gevaren hebben, over het voetlicht te tillen. Mede gezien de Corona-perikelen en een voorzitter die buitengaats is, is een formele deelname van het College Zeemanshoop aan de plechtigheden helaas nog niet mogelijk. In de toekomst zal dit veranderen.

Wel kregen we van Hans Bos de volgende link door:

Onderwerp: 4 mei- herdenking Stoomvaart Maatschappij “Nederland”

Van deze herdenking komt een livestream vanaf 4 mei 10.30 en daarna.
De link is: https://www.facebook.com/Buurtsoos Javaeiland